Cinque Terre


โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

SOMDEJPRABOROMRACHINEENART NATAWEE HOSPITAL

หน้าแรก ข่าวประกาศ เกี่ยวกับโรงพยาบาล หน่วยงานต่างๆ แบบฟอร์มต่างๆ วาระการประชุม ติดต่อเรา

จัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงโรงพยาบาลประจำปีงบประมาณ 2566 รายการเช่าเครื่องตรวจเคมีในเลือดอัตโนมัติ ชนิดVITROS System จำนวน 1 เครื่อง